การกำกับดูแลกิจการ / การอนุมัติยาเสพติด | หมวดหมู่ยา, June 2019