อุตสาหกรรมยา / อุตสาหกรรมไบโอเทค | หมวดหมู่ยา, March 2019