Medicare / Medicaid / SCHIP | หมวดหมู่ยา, July 2019

การละเว้นกฎของ Medicare 3 วันช่วยลดการเข้าพักในโรงพยาบาล, July 2019

การละเว้นกฎของ Medicare 3 วันช่วยลดการเข้าพักในโรงพยาบาล

การศึกษา: Medicare Part D ช่วยเพิ่มความสม่ำเสมอในการรับประทานยาลดความเสี่ยงต่อความดันโลหิต, July 2019

การศึกษา: Medicare Part D ช่วยเพิ่มความสม่ำเสมอในการรับประทานยาลดความเสี่ยงต่อความดันโลหิต

เครือข่ายบ้านพักรับรองลูกครึ่งที่ใหญ่ที่สุดฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนปลอมให้ Medicare, July 2019

เครือข่ายบ้านพักรับรองลูกครึ่งที่ใหญ่ที่สุดฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนปลอมให้ Medicare

การฉ้อโกงด้านการดูแลสุขภาพและการกู้คืน 4.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2555 ประเทศสหรัฐอเมริกา, July 2019

การฉ้อโกงด้านการดูแลสุขภาพและการกู้คืน 4.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2555 ประเทศสหรัฐอเมริกา

การทุจริตทางการแพทย์ของเมดิแคร์มูลค่า 430 ล้านดอลลาร์ 91 คนถูกเรียกเก็บเงิน, July 2019

การทุจริตทางการแพทย์ของเมดิแคร์มูลค่า 430 ล้านดอลลาร์ 91 คนถูกเรียกเก็บเงิน

กังวลสำหรับชาวอเมริกันที่ยากจนที่สุดถ้ารัฐเลือกที่จะขยายตัวของ Medicaid, July 2019

กังวลสำหรับชาวอเมริกันที่ยากจนที่สุดถ้ารัฐเลือกที่จะขยายตัวของ Medicaid

กลุ่มผู้สูงอายุถาม Medicare Part-D แผนการให้ยาโรคเกาต์ราคาไม่แพงสำหรับผู้ป่วย, July 2019

กลุ่มผู้สูงอายุถาม Medicare Part-D แผนการให้ยาโรคเกาต์ราคาไม่แพงสำหรับผู้ป่วย

การขยายตัวของ Medicaid ก่อน ACA ไม่ได้ทำให้ความแตกต่างด้านสุขภาพในการผ่าตัดมะเร็ง, July 2019

การขยายตัวของ Medicaid ก่อน ACA ไม่ได้ทำให้ความแตกต่างด้านสุขภาพในการผ่าตัดมะเร็ง

ผู้ป่วยต้องเผชิญกับ 'ค่ารักษาพยาบาล' แปลกใจจากผู้เชี่ยวชาญนอกระบบเครือข่าย, July 2019

ผู้ป่วยต้องเผชิญกับ 'ค่ารักษาพยาบาล' แปลกใจจากผู้เชี่ยวชาญนอกระบบเครือข่าย

รูปแบบการชำระเงินแบบรวมของเมดิแคร์ลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนร่วมกันมากกว่าร้อยละ 20, July 2019

รูปแบบการชำระเงินแบบรวมของเมดิแคร์ลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนร่วมกันมากกว่าร้อยละ 20

การศึกษา: ครึ่งหนึ่งของผู้ปกครองของเด็กที่ไม่ได้รับการคุ้มครองเด็กที่ไม่รู้จักว่าพวกเขามีสิทธิ์ Medicaid, July 2019

การศึกษา: ครึ่งหนึ่งของผู้ปกครองของเด็กที่ไม่ได้รับการคุ้มครองเด็กที่ไม่รู้จักว่าพวกเขามีสิทธิ์ Medicaid

นักโทษในอดีตได้รับประโยชน์จาก Medicaid, July 2019

นักโทษในอดีตได้รับประโยชน์จาก Medicaid

ผู้ป่วย Medicare จำนวนน้อยใช้ประโยชน์จากการเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีฟรี, July 2019

ผู้ป่วย Medicare จำนวนน้อยใช้ประโยชน์จากการเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีฟรี

การขยายตัว Medicaid เชื่อมโยงกับคุณภาพการดูแลที่ดีขึ้นในศูนย์สุขภาพ, July 2019

การขยายตัว Medicaid เชื่อมโยงกับคุณภาพการดูแลที่ดีขึ้นในศูนย์สุขภาพ

การขยายตัวของ Medicaid ช่วยเพิ่มความครอบคลุมในการดูแลสุขภาพและผลลัพธ์สำหรับคนยากจน, July 2019

การขยายตัวของ Medicaid ช่วยเพิ่มความครอบคลุมในการดูแลสุขภาพและผลลัพธ์สำหรับคนยากจน

GPhA เรียกร้องให้สภาคองเกรสยกเลิกโทษชดเชย Medicaid, July 2019

GPhA เรียกร้องให้สภาคองเกรสยกเลิกโทษชดเชย Medicaid