ผู้ดูแล / Homecare (December 2018)

กิจกรรมสันทนาการลดความดันโลหิตในผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์, December 2018

กิจกรรมสันทนาการลดความดันโลหิตในผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์

รายงานแบรดพิตต์ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับนโยบายที่จะสนับสนุนผู้ดูแลในครอบครัวของคนแก่และคนพิการอเมริกัน, December 2018

รายงานแบรดพิตต์ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับนโยบายที่จะสนับสนุนผู้ดูแลในครอบครัวของคนแก่และคนพิการอเมริกัน

"ค่ายโรคหลอดเลือดสมอง" มีผู้ดูแลผู้ป่วยที่ให้การสนับสนุนด้านอารมณ์การบรรเทาทุกข์ทางร่างกายและการศึกษา, December 2018

"ค่ายโรคหลอดเลือดสมอง" มีผู้ดูแลผู้ป่วยที่ให้การสนับสนุนด้านอารมณ์การบรรเทาทุกข์ทางร่างกายและการศึกษา

ผู้ดูแลผู้ป่วยมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาทางการเงินทางร่างกายอารมณ์และทางการเงิน, December 2018

ผู้ดูแลผู้ป่วยมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาทางการเงินทางร่างกายอารมณ์และทางการเงิน

CDC แนะนำให้สถานพยาบาลทุกแห่งใช้องค์ประกอบหลักเพื่อปรับปรุงการใช้ยาปฏิชีวนะ, December 2018

CDC แนะนำให้สถานพยาบาลทุกแห่งใช้องค์ประกอบหลักเพื่อปรับปรุงการใช้ยาปฏิชีวนะ

คู่สมรสของผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพ, December 2018

คู่สมรสของผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพ

การศึกษาของ UNMC ทั่วประเทศเพื่อทดสอบรูปแบบใหม่สำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ภาวะสมองเสื่อม, December 2018

การศึกษาของ UNMC ทั่วประเทศเพื่อทดสอบรูปแบบใหม่สำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ภาวะสมองเสื่อม

ผ้าอ้อมสมาร์ทบอกคุณเมื่อพวกเขาต้องการเปลี่ยน, December 2018

ผ้าอ้อมสมาร์ทบอกคุณเมื่อพวกเขาต้องการเปลี่ยน

ใครดูแลใคร? หลักฐานน่าแปลกใจ, December 2018

ใครดูแลใคร? หลักฐานน่าแปลกใจ

การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการใช้ยาของผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในบ้านพบผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่ำถึงสามครั้งที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล, December 2018

การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการใช้ยาของผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในบ้านพบผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่ำถึงสามครั้งที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล